ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. BEVEZETÉS

Jelen dokumentum tartalmazza az ÉletEnergia Klub Kft. (székhely: 1029 Budapest, Pipitér u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-289258, adószám: 25790272-2-41) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal / webáruház (mely a healyberles.hu oldalon és annak aloldalain, így ezen oldalon is megtalálható), használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt.

Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérjük, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:

Név: ÉletEnergia Klub Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Pipitér u. 4.

Adószám: 25790272-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-289258

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@healyberles.hu
Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22,

Elérhetőség: https://www.mhosting.hu

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2021. május 04. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldalunk felületén.

A healyberles.hu oldalon és minden aloldalán található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, azok szöveges, képi vagy bármely egyéb tartalmának bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése előzetes írásbeli engedélyhez kötött.

 1. JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja a Szolgáltató által üzemeltetett healyberles.hu.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Szolgáltatónak.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A healyberles.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.

Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.

A healyberles.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

Minden jog fenntartva © Copyright Healyberles.hu 2021

 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

 1. A MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A Szolgáltató „Healy Resonance” német orvostechnikai eszközök, hordozható frekvenciaterápiás készülékek (továbbiakban: Healy eszköz) bérbeadásával foglalkozik. A bérleti díjakat a healyberles.hu oldalon vagy azok aloldalain az egyes termékek leírásainál tesszük közzé, melyek változhatnak kedvezményes időszakoktól függően. A díjak lefelé és felfelé is változhatnak az aktuális díjhoz képest.

A Healy eszköz bérleti ideje minden esetben 30 nappal osztható szám, minimális bérleti idő: 30 nap.

A fenti szolgáltatás online, illetve személyesen vehető igénybe (utóbbi minden esetben egyedi megbeszélés alapján).

 1. ÁRAK

A weboldalon feltüntetett bérleti díjak bruttó árak, melyek 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Az ezektől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük az adott termékre vonatkozó bérlési lehetőségnél.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a bérleti díjaknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a megrendelőt az új adatokról. A megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Amennyiben a termékre vonatkozóan akciós vagy kedvezményes bérlési lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét feltüntetjük.

 1. A RENDELÉS MENETE

Ön a healyberles.hu oldalán található űrlap kitöltésével, majd a „Megrendelem” gombra történő kattintással indítja a bérlési folyamatot. Ezt követően a visszaigazolás alapján megfizeti a bérleti időszaknak megfelelő bérleti díjat, valamint a kaució összegét. A megrendelésének feldolgozását követően személyes egyeztetés alapján személyes találkozás és szerződéskötés vagy kivételesen – külön egyeztetett módon – elektronikus formában történő szerződéskötés és postai küldemény útján tudja a Healy eszközt kibérelni. A Healy eszköz postai úton történő megküldése esetében a Szolgáltató annak díjára is igényt tart.

Mindkét esetben személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával köteles igazolni a bérlő magánszemély magát, illetve a cég/közület esetében a képviselő magánszemély kilétét személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával, képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal (vagy közület esetében más arra megfelelő módon) és aláírási címpéldánnyal/aláírásmintával köteles igazolnia a Szolgáltató előtt.

 1. FIZETÉSI MÓDOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN

Banki átutalás/banki befizetés

A kedvezményezett: ÉletEnergia Klub Kft.

Számlaszám: 10300002-13102483-00014904

IBAN szám: HU61103000021310248300014904

Swift code: MKKB HU HB

Az adatlap kitöltése és elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz/befizetéshez szükséges adatokat a csatolt díjbekérő alapján.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló e-mailben küldtünk Önnek. A számlát az utalás beérkezését követő 2 munkanapon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre.

Amennyiben Ön a vásárlásnál a „Megrendelem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdte meg.

Megrendelésének megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól és kérjük jelezze ezt számunkra az info@healyberles.hu e-mail címen.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉSE

Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé.

A Healy eszköz tényleges rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a megrendelő külön bérleti szerződést kössön. Ezzel kapcsolatban a Szolgáltató a megadott elérhetőségek egyikén (tipikusan telefonon) egyeztet Önnel. Amennyiben a szerződéskötésre személyesen kerül sor, a Healy eszköz átadása annak időpontjában történik. Minden más esetben a Szolgáltatóval történő egyedi egyeztetés szükséges.

 1. ELÁLLÁS, FELMONDÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS

Az elállási és felmondási jog jelen eszközbérlésnél alapesetben érvényesen nem gyakorolható.

Amennyiben a Healy eszköz a bérlőnek nem felróható módon meghibásodik, a Szolgáltató, elsősorban cserére köteles és a kieső napok számával a bérlet időtartama meghosszabbodik.

A Szolgáltató kétszer jogosult cserére, amennyiben a készülék – a bérlőnek nem felróható okból – harmadszor is meghibásodik, úgy a bérlő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és Szolgáltató köteles a hibás napok számának figyelembevételével időarányosított bérleti díj visszatérítésére.

A bérlő hibabejelentésének napja irányadó a bérleti határidő meghosszabbodásának számítására.

Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ennek összege is fedezi az – Önnek felróható módon történő eszközhibákat, egyéb károkozásokat, valamint az eszköz nem határidőben történő visszaszolgáltatását. Ez utóbbit oly módon, hogy a késedelmes napok számának megfelelően napi 1.000,-Ft levonásával köteles a Szolgáltató azt visszafizetni a bérlet lejártával.

Amennyiben a tényleges károkozás a kötbér összegét meghaladja, úgy a bérlő a kötbéren felül a Ptk szabályai szerint köteles a károkat megtéríteni. Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

 1. PANASZKEZELÉS

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel, észrevételeivel. az alábbi e-mail címen fordulhat kollégáink felé: info@healyberles.hu.

Személyesen csak előre egyeztetett időpontban, előre egyeztetett helyszínen állunk rendelkezésére.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

A platform elérhető az alábbi linkről: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek